Ποιοι είμαστε

Σκοπός του ΣΥΝενεργώ είναι η ενεργοποίηση-δραστηριοποίηση των ατόμων της Tρίτης Hλικίας μέσα από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα εθελοντισμού και δια βίου μάθησης.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  •  Συμμετοχή και προσφορά μέσω του εθελοντισμού: Με αφετηρία τις εμπειρίες που προκύπτουν από την κοινωνική και επαγγελματική ζωή των ατόμων, αξιοποιούμε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τον διαθέσιμο χρόνο τους προκειμένου να υπάρξει θετικό αντίκτυπο σε ΜΚΟ, φορείς και άτομα που το έχουν ανάγκη.
  • Προσωπική ανάπτυξη, ενδυνάμωση και δραστηριοποίηση: Έννοια-ομπρέλα αποτελεί η Δια Βίου Μάθηση και όλες οι πτυχές που αυτή περιλαμβάνει, όπως
    – η εκπαίδευση στα διάφορα αντικείμενα που έχουν προκύψει από τη διερεύνηση αναγκών, με έμφαση στην τεχνολογία της πληροφορικής, τις ξένες γλώσσες και την υγεία,
    – οι δεξιότητες (soft skills), και
    – η διαμόρφωση
    στάσεων όπως η αποδοχή της διαφορετικότητας και η ενεργός γήρανση.

Με τον τρόπο αυτό, το ΣΥΝενεργώ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα αμφίδρομο αίσθημα προσφοράς για τα άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας, αυξάνοντας έτσι τις ευκαιρίες τους να νοιώθουν ότι εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό σύνολο.