Αθήνα

Δωρεάν Σεμινάρια εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε συνεργασία με το «Δείξ’τους» της Εθνικής Τράπεζας

Ημέρα και ώρα σεμιναρίων: Θα ανακοινωθεί σύντομα

Έναρξη Σεμιναρίων: Θα ανακοινωθεί σύντομα

Περίοδος Υλοποίησης: 4 εβδομάδες