ΣεΔ

H εθελοντική oμάδα «Συνταξιούχοι εν Δράσει» έχει στόχο τη δραστηριοποίηση των συνταξιούχων στον εθελοντισμό, μέσω της οργάνωσης και πραγμάτωσης δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα. Απώτερος στόχος είναι η ενεργοποίηση τους και διεύρυνση των δυνατοτήτων τους δημιουργόντας δυνατό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η ομάδα ξεκίνησε το 2011 από τρεις νέους φίλους, την Έφη Πυργιαννάκη, τον Χάρη Ντάσση και τον Σωτήρη Δρουβιώτη. Όταν άνθρωποι του περιβάλλοντός τους συνταξιοδοτήθηκαν, παρατήρησαν δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου και την ενέργειας τους, γεγονός που αγγίζει πλήθος συνταξιούχων οι οποίοι παρουσιάζουν ψυχολογικές μεταπτώσεις.

Στην ομάδα αυτή συναντώνται εθελοντές που έχουν διαφορετικό υπόβαθρο, ιδέες, τοποθετήσεις και ηλικία, γεγονός που δίνει στην ομάδα έντονη δυναμική και προοπτική. Οι δράσεις της ομάδας έχουν 3 πυλώνες:

*Δράσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα (συλλογή αγαθών για την υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ατόμων).

*Ακτιβιστικές δράσεις, όπου οι εθελοντές έχουν ενεργή παρουσία και δράση σε εξωτερικό περιβάλλον (καθαρισμός παραλιών, δράσεις στη φύση ή στο δρόμο, ενημέρωση κοινού).

*Συμμετοχή ή συνδιοργάνωση δράσεων με άλλες εθελοντικές ομάδες.

*Διοργάνωση ενημερώσεων, ομιλιών και επισκέψεων για θέματα τα οποία αφορούν τους συνταξιούχους αλλά και ένα ευρύτερο κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες από τις δράσεις της ομάδας στο facebook ως Συνταξιούχοι εν Δράσει, στο synedrasi@gmail.com και στο 697 5680747.