ΤΙΜΑ

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

Σκοπός του ΤΙΜΑ (προστακτική του ρήματος «τιμώ»), από την ίδρυσή του το 2011 και μέσω της συνεχιζόμενης φιλανθρωπικής του δράσης, είναι να τιμήσει τη μνήμη του Ιωάννη Μ. Καρρά και της συζύγου του, Αθηνάς Καρρά.

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που ενισχύει με δωρεές ελληνικούς και ελληνικού ενδιαφέροντος μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, της τέχνης και του πολιτισμού και των επιστημών και χρηματοδοτεί μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που έχουν επιδείξει αποτελεσματική διοίκηση και επιτύχει σημαντικά, διαχρονικά και αισθητά αποτελέσματα.

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα θέτει τους κοινωφελείς του στόχους ανεξάρτητα και εν συνεχεία αναπτύσσει στρατηγικές για την επίτευξή τους. Το Ίδρυμα αποζητά δυνητικούς δωρεοδόχους και άλλους στρατηγικούς συνεργάτες που επιθυμούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του. Η διαδικασία πραγματοποίησης δωρεών, από την ανάπτυξη στρατηγικής και την έγκριση των δωρεών έως την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, προϋποθέτει ενεργή συνεργασία και ανοιχτή επικοινωνία ανάμεσα στο Ίδρυμα, τους δωρεοδόχους του και άλλους φορείς.

Το Ίδρυμα δεν πραγματοποιεί δωρεές σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες και δεν δέχεται δωρεές από φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή άλλους οργανισμούς.

Από το 2012, το ΤΙΜΑ έχει πραγματοποιήσει 131 δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κυρίως στην Ελλάδα. Το 80% των παραπάνω δωρεών έχουν ως αποδέκτες πολίτες της Τρίτης Ηλικίας, μία από τις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες της ελληνικής κοινωνίας που επηρεάζεται από την οικονομική κρίση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το  http://www.timafoundation.org/el/the-foundation .